#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption3 #htmlcaption4

ФАСАДИ

Описание на проекта

Проектът е жилищна сграда в "Красно село" в София. Визията която се търсеше от архитекта е сграда тип "айсберг". Благодарение на белите плочи от фиброцимент това изискаване е успешно постигнато. Горната част на фасадата е под наклон 75 градуса, а долната е 90 градуса. Уникалността на сградата е в преливащите фасади една в друга. Моделът на подреждане е релеф, което придава оригалност, естетика и уникална текстура на сградата.